OSP GRZYMAŁKÓW

Strona internetowa jednostki OSP KSRG Grzymałków

Członkowie


Zygmunt Woś
Prezes


Łukasz Grabarczyk
Z-ca Prezesa
Strażak/Ratownik


Marek Woś
Naczelnik


Bartosz Woś
Z-ca Naczelnika
Strażak/Ratownik


 Piotr Łucak
Skarbnik


 Zbigniew Woś


Przemysław Woś
Strażak/Ratownik

 
Łukasz Woś
Strażak/Ratownik


 Paweł Woś
Strażak/Ratownik


Karol Woś
Strażak/Ratownik


Krzysztof Woś


Mateusz Woś
Strażak/Ratownik


Daniel Wilczyński


 Bartosz Kolus
Strażak/Ratownik


 Karol Lesiak


Paweł Kaczmarczyk


 Damian Węgrzyn
Strażak/Ratownik


Łukasz Grzegorczyk
Strażak/Ratownik


Marcin Białacki
Strażak/Ratownik


Wiktor Lesiak
Strażak/Ratownik


Artur Węgrzyn
Strażak/Ratownik


Michał Kos


Łukasz Jastrzębski


 Krzysztof Bednarczyk


Kamil Kozłowski


Łukasz Skiba
Strażak/Ratownik


Wiktor Woś


 Tomasz Pacak
Strażak/Ratownik


Michał Tkaczyk
Strażak/Ratownik


Janusz Żmuda


 Mateusz Zbroszczyk

Stanisław Kolus

Krzysztof Kaczmarczyk

Zdzisław Kos

 Łukasz Adach

 Tadeusz Bednarczyk

Witold Węgrzyn

Marian Hyb

Stanisław Spurek

Patryk Hochel

 Grzegorz Wilczyński

 Damian Miśta

 Waldemar Woś

 Dawid Stefański

Karol Kaczmarczyk

Henryk Wilczyński

Wiktor Hyb

Stanisław Kolus

Stanisław Pacak

Janusz Bugajski

Piotr Żmuda

 
 

Statystyki 2019

Wyjazdy ogółem

75

Pożary

54

Miejscowe zagrożenia

21

Alarmy fałszywe

-

Wyjazdy gospodarcze

-

 

1