OSP GRZYMAŁKÓW

Strona internetowa jednostki OSP KSRG Grzymałków

O nas

Obszar działania

Ochotnicza Straż Pożarna w Grzymałkowie znajduje się w zachodniej części gminy Mniów. Przez Grzymałków przebiega droga powiatowa Stąporków - Ruda Strawczyńska (0450T), mająca duże znaczenie dla komunikacji, a natężenie ruchu na niej sugeruje zaliczenie jej do kategorii dróg wojewódzkich. Krzyżują się tu również drogi powiatowe Grzymałków - Górniki (0470T) i Przyjmo – Smyków (0469T). Na tych drogach dochodzi często do różnego typu zdarzeń. Duża część naszych wyjazdów dotyczy drogi krajowej nr 74, która biegnie około 4,5 km od naszej strażnicy. Dobry sprzęt oraz dyspozycyjność naszych strażaków pozwala nam szybko nieść pomoc w naszym obszarze działania.

Strażacy

Nasze stowarzyszenie skupia ochotników z Grzymałkowa oraz sąsiednich miejscowości. W swoich szeregach posiadamy strażaków w różnym przedziale wiekowym. Naszym atutem jest duży zasób młodych strażaków. Współpraca ze starszymi strażakami owocuje pozyskiwaniem nowoczesnego sprzętu i lepszą gotowością bojową. Nasi ratownicy podnoszą swoje kwalifikacje przez udział w różnego typu szkoleniach specjalistycznych. Uczestniczą w wielu ćwiczeniach organizowanych wspólnie z sąsiednimi jendostkami oraz PSP w Kielcach. Bierzemy udział w zawodach pożarniczych w celu propagowania sportowego trybu życia i poprawienia skuteczności w działaniach. W wolnym czasie organizujemy zebrania i imprezy integracyjne w celu poprawienia współpracy, skuteczności i profesjonalnego udzielania pomocy czy to przy zdarzeniach komunikacyjnych, czy pożarach. Dużą rolę dla nas odgrywa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Chłopcy swym zaangażowaniem pokazują, że w przyszłości będą dobrymi strażakami, a my możemy być z nich dumni i mamy nadzieję, że stworzą zgraną ekipę.

Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy

Nasza jednostka od 2005 roku jest włączona do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego dlatego nasze działania skupiają się nie tylko na wyjazdach na teren naszej gminy, ale również na działaniach na obszarze powiatu, województwa a nawet kraju. W ciągu ostatnich lat nasza jednostka brała udział w akcjach przeciwpowodziowych na terenie powiatu sandomierskiego. Te wyjazdy są zaliczane do jednych z cięższych w ciągu kilku ostatnich lat.

Sprzęt

Ochotnicza Straż Pożarna w Grzymałkowie w swoim podziale posiada trzy samochody bojowe - dwa gaśnicze - średni i ciężki oraz jeden lekki - ratownictwa technicznego. Na wyposażeniu tych pojazdów znajduje się sprzęt niezbędny do przeprowadzenia skutecznych akcji ratowniczo-gaśniczych.

 

Statystyki 2019

Wyjazdy ogółem

75

Pożary

54

Miejscowe zagrożenia

21

Alarmy fałszywe

-

Wyjazdy gospodarcze

-

 

1