OSP GRZYMAŁKÓW

Strona internetowa jednostki OSP KSRG Grzymałków

OTWP 2010 - szkoła podstawowa

OTWP 2010 - szkoła podstawowa

 

1. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej?

a) w kwietniu
b) w lipcu
c) w maju

2. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
a) wytwornica pianowa
b) generator piany
c) prądownica pianowa

3. Niezbędnym czynnikiem palenia się jest obecność:
a) tlenku węgla
b) dwutlenku węgla
c) tlenu

4. Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma siedzibę w:
a) Krakowie
b) Częstochowie
c) Warszawie

5. Jaką grupę pożarów określa symbol B umieszczony na gaśnicy?
a) pożar gazów
b) pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
c) pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk występuje zjawisko żarzenia

6. Jaki jest najwyższy stopień aspirancki w PSP.
a) aspirant sztabowy
b) starszy aspirant
c) aspirant

7. Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:
a) od 12 do 25 metrów
b) od 25 do 55 metrów
c) ponad 55 metrów

8. Jakie oznaczenie średni samochód pożarniczy:
a) nie posiada oznaczenia
b) C
c) L

9. Czy samochód GBAM posiada motopompę i autopompę?
a) nie
b) tak
c) może posiadać

10. Ochotnicze straże pożarne są:
a) stowarzyszeniami
b) organami administracji rządowej
c) jednostkami organizacyjnymi PSP

11. Najwyższą władzą w OSP jest:
a) walne zebranie członków
b) prezes
c) zarząd

12. Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach powstało w:
a) 1967 roku
b) 1971 roku
c) 1975 roku

13. Kto jest obecnie Komendantem Głównym PSP?
a) Wiesław Leśniakiewicz
b) Kazimierz Krzowski
c) Waldemar Pawlak

14. Zawodnikami w Młodzieżowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych według regulaminu CTIF są dziewczęta i chłopcy w wieku:
a) 8-15 lat
b) 12-16 lat
c) 16-18 lat

15. Odległość ustawienia sterty od budynku wykonanego z materiałów palnych powinna wynosić co najmniej:
a) 20 m
b) 30 m
c) 50 m

16. Zgodnie z przepisami rozpalanie ognisk jest zabronione w odległości od budynków mniejszej niż:
a) 5 m
b) 10 m
c) 20 m

17. Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?
a) trzy
b) cztery
c) pięć

18. Do podręcznego sprzętu gaśniczego nie zaliczymy:
a) koca gaśniczego
b) hydronetki
c) prądownicy uniwersalnej

19. Dwie gwiazdki bez otoku na naramienniku, oznaczają stopień służbowy w Państwowej Straży Pożarnej:
a) starszego aspiranta
b) młodszego kapitana
c) aspiranta

20. Ile razy w roku należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym (na przykład węglem) w budynku mieszkalnym?
a) co najmniej raz w miesiącu
b) co najmniej 2 razy
c) co najmniej 4 razy

21. Jaki jest najwyższy stopień w korpusie oficerów PSP?
a) starszy kapitan
b) generał brygadier
c) nadbrygadier

22. Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?
a) serce
b) nerki
c) mózg

23. Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem:
a) foliowym
b) osłaniającym
c) uciskowym

24. Państwowa Straż Pożarna została utworzona:
a) w 1921 roku
b) w 1975 roku
c) w 1992 roku

25. Do gaszenia urządzeń elektrycznych użyjesz:
a) wody destylowanej
b) gaśnicy proszkowej
c) gaśnicy pianowej

26. Symbol W-75 oznacza:
a) wąż pożarniczy grubości 75 cm
b) wąż pożarniczy o średnicy 75 mm
c) wąż pożarniczy o długości 75 m

27. Wytwornica pianowa WP 2/75 służy do wytwarzania piany:
a) lekkiej
b) średniej
c) ciężkiej

28. Czy dopuszcza się garażowanie ciągnika rolniczego (traktora) w budynku stodoły?
a) nie
b) tak, jeżeli czas postoju ciągnika w budynku nie przekracza 60 minut
c) tak, jeżeli opróżniony jest w ciągniku zbiornik paliwa

29. Pożary dzieli się w zależności od ich wielkości na:
a) A, B, C, D
b) mały, duży, bardzo duży
c) mały, średni, duży, bardzo duży

30. Jaki gaz wydzielający się podczas pożaru stwarza zagrożenie zatrucia się:
a) wodór
b) tlen
c) tlenek węgla

 

Statystyki 2019

Wyjazdy ogółem

75

Pożary

54

Miejscowe zagrożenia

21

Alarmy fałszywe

-

Wyjazdy gospodarcze

-

 

1