OSP GRZYMAŁKÓW

Strona internetowa jednostki OSP KSRG Grzymałków

OTWP 2011 - szkoła podstawowa

1. Ile stopni liczy korpus aspirantów w PSP.
a. 4,
b. 5,
c. 6,

2. Zabezpieczeniem smoka ssawnego przed zatonięciem jest:
a. kapok,
b. pływak,
c. styropian umieszczony w środku smoka,

3. Słuchacze Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej to:
a. kadeci,
b. podchorążowie,
c. elewi,

4. Grupy pożarów jakie mogą wystąpić w obiekcie to:
a. ABCD E,
b. ABCD F,
c. ABCD,

5. Pożary klasy C to pożary:
a. ciał stałych,
b. gazów palnych,
c. cieczy palnych,

6. Szkoła Podoficerska PSP znajduje się w:
a. Krakowie,
b. Szczytnie,
c. Bydgoszczy,

7. Hotele i motele zaliczamy do kategorii zagrożenia ludzi ZL:
a. ZLI,
b. ZL III,
c. ZLV,

8. Okresowe przeglądy przewodów kominowych, według aktualnego prawa budowlanego odbywają sie:
a. co najmniej raz na pół roku,
b. co najmniej raz na rok,
c. nie ma takiego obowiązku,

9. Pan Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny PSP posiada stopień oficerski:
a. generała brygadiera,
b. nadbrygadiera,
c. starszego brygadiera,

10. Kto nadaje stopień starszego strażaka, który pełni służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej:
a. Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej,
b. Komendant Wojewódzki PSP,
c. Komendant Miejski (powiatowy) PSP,

11. Urządzenia przeciwpaniczne stosujemy:
a. przy oknach,
b. przy drzwiach,
c. nie mamy obowiązku stosowania tych urządzeń,

12. Skrót CPR oznacza:
a. Centrum Pożarowo-Ratunkowe,
b. Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
c. Skrót taki nie istnieje,

13. Co oznacza skrót ZOSP RP:
a. Zespół Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
b. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
c. Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,

14. Odpady niebezpieczne to:
a. szkło,
b. tworzywa sztuczne,
c. baterie,

15. Do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych pod napięciem używamy:
a. gaśnicy pianowej,
b. gaśnicy proszkowej,
c. nie ma takiego środka, gaszenie polega na odłączeniu dopływu prądu,

16. Mostek przejazdowy, który zabezpiecza pożarnicze węże tłoczne przed zgnieceniem kół samochodu układa się zawsze:
a. na węże,
b. pod węże,
c. nie ma żadnego znaczenia,

17. W jakiej sytuacji dowódca może wydać kierowcy polecenie zwiększenia prędkości podczas jazdy samochodem pożarniczym:
a. gdy istnieje zagrożenie życia ludzkiego,
b. tylko i wyłącznie na polecenie odpowiedniego stanowiska kierowania,
c. nie może wydać takiego polecenia,

18. Podpinka linkowa służy do:
a. dołączenia węży ssawnych,
b. do zabezpieczania węży przed uszkodzeniami podczas prowadzenia linii przez ostre krawędzie,
c. do podwieszania weża tłocznego podczas podawania prądów gaśniczych z drabin lub podnośników, zwiększając bezpieczeństwo prądownica,

19. Linia główna to linia weowa:
a. od hydrantu do prądownicy,
b. od miejsca czerpania wody do miejsca ustawienia zasysacza liniowego,
c. od nasady tłocznej motopompy do rozdzielacza,

20. Na którym ramieniu strażak nosi sznur galowy:
a. prawym,
b. lewym,
c. prawym lub lewym w zależności od rangi uroczystości,

 

Statystyki 2019

Wyjazdy ogółem

75

Pożary

54

Miejscowe zagrożenia

21

Alarmy fałszywe

-

Wyjazdy gospodarcze

-

 

1