OSP GRZYMAŁKÓW

Strona internetowa jednostki OSP KSRG Grzymałków

Podsumowanie roku 2014

W minionym roku odnotowaliśmy 45 wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych, z tego 23 wyjazdy związane były z pożarami (17 razy suche trawy i ścierniska, 3 razy pożar śmieci, 1 raz sadze w kominie, 1 raz pożar budynku mieszkalnego, 1 raz pożar samochodu). 22 wyjazdy to miejscowe zagrożenia (10 razy wypadki drogowe, 5 razy plama oleju na jezdni, 3 raz podtopienia, 2 raz usuwanie powalonych drzew z jezdni, 1 raz pomoc Pogotowiu Ratunkowemu w oświetleniu terenu akcji, 1 raz pomoc policji w otwarciu mieszkania). W naszej miejscowości w 2014 roku uczestniczyliśmy 5 razy w akcjach ratowniczych, 38 wyjazdów odnotowaliśmy na terenie gminy Mniów i 2 wyjazdy do Gminy Miedziana Góra. Łącznie we wszystkich zdarzeniach uczestniczyło 328 strażaków ratowników z OSP Grzymałków. Pragniemy podziękować druhom, którzy brali udział w akcjach ratowniczych narażając własne życie. Poświęcając bezinteresownie swój czas, pędzili o każdej porze dnia na ratunek innemu człowiekowi. Życzymy Wam i sobie, w tym nowym 2015 roku aby było on dużo spokojniejszy i bezpieczniejszy od minionego.

Skomentuj

0

Komentarze

  • Brak komentarzy
 

Statystyki 2018

Wyjazdy ogółem

54

Pożary

28

Miejscowe zagrożenia

26

Alarmy fałszywe

-

Wyjazdy gospodarcze

-

 

1